December 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2 - Week 49 3 4 5 6
Birthdays: tarbaby (32)
7 8
9 - Week 50 10 11 12
Birthdays: dcortright (68)
13 14 15
Birthdays: BoudicaWV (43)
16 - Week 51 17 18 19 20 21 22
23 - Week 52 24
Birthdays: MzMessy (51)
25
Christmas
26 27 28 29
30 - Week 1 31
« Nov 2018     Jan 2019 »