November 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Birthdays: F.A.I.T.H. (35)
2 3
4 - Week 45 5 6 7 8 9 10
11 - Week 46
Veterans Day
Birthdays: mypoms1 (51)
12 13 14 15
Birthdays: heiditx1979 (39)
16 17
18 - Week 47 19
Birthdays: pommom1967 (51)
20
Birthdays: rickfirst (63)
21 22
Thanksgiving
23 24
25 - Week 48 26 27 28 29 30
« Oct 2018     Dec 2018 »